Praktyki klasy B Pdp po przerwie

W poniedziałek w ramach praktyk, klasa B przysposabiająca do pracy poszła do Domu Lekarza Seniora. Sprzątaliśmy po śniadaniu stołówkę Domu Lekarza Seniora. Dużo radości sprawiło nam spotkanie z dawno nie widzianymi znajomymi i oczywiście praca.

Pokaż zdjęcia