Koronawirus - ważne informacje

Szanowni Rodzice,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), nastąpi ograniczenia działalności szkoły w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

1. W dniach 12-13 marca 2020 r. będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.
2. W dniach 12-13 marca Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna działa w dotychczasowych godzinach, czyli: rano
od 7:45 do 8:30, po południu od 13:00 do 17:00 (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków szkoły podstawowej, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu).
3. Od 12 marca 2020 r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy nie przychodzą do szkoły.

W razie pojawienia się nowych decyzji ze strony MEN będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Informacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach można znaleźć pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach