O szkole

W skład Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO w Warszawie wchodzą:

I Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Dać Szansę” STO
Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Dać Szansę”.

Szkoła „Dać Szansę” powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność i kontynuowała ją dzięki determinacji rodziców i nauczycieli. Szkołę nazwano „Dać Szansę”, ponieważ była i jest dla naszych uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu.

Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, w tym z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Wyróżnia nas:

  • kameralna i rodzinna atmosfera,
  • bogata oferta zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, m.in.: logopedia połączona z terapią Castillo Morales, terapia ręki, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, wykorzystywanie elementów Metody Krakowskiej, ,,Łatwego czytania’’, dramy, itp.,
  • bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne i sportowe, m.in.: basen, elementy jogi, ścianka wspinaczkowa, kręgle, funpark, ceramika, gra na pianinie, nauka jazdy na rowerze, na nartach, koszykówka, tańce, itp.,
  • oferta zajęć artystycznych prowadzonych przez absolwentów ASP,
  • wykwalifikowana kadra,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka,
  • stała, bezpośrednia współpraca z rodzicami,
  • tradycja organizowania zielonych i białych szkół, letnich turnusów wypoczynkowych,
  • integracja ze środowiskiem lokalnych, m.in.: współpraca z Domem Lekarza Seniora, warszawskim ZOO, Szkołą Podstawową z Mysiadła.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJE NA TEMAT OPŁAT znajdują się w zakładce: O nas / Dokumenty do pobrania

Konto bankowe Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO
Bank PKO S.A. nr: 48 1240 1125 1111 0010 7743 7674
(wpłaty: czesne, opłata wpisowa, rekrutacyjna, zajęcia fakultatywne, wycieczki, obozy zimowe)

Konto bankowe Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102
Bank PKO S.A. nr: 79 1240 6410 1111 0010 7766 5644
(wpłaty: wsparcie darczyńców, czesne Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej, obozy letnie)

Dać Szansę

ul. Głogowa 2B
02-639 Warszawa

Telefon

22 848 49 02